Tiszakeresztúr

Oldal

Településünk története

Nagyszőlőstől 15 km-re nyugatra fekszik, Karácsfalva tartozik hozzá.
Nevét a szent kereszt tiszteletére szentelt temploma alapján kapta. (A régi nyelvben a keresztfát is úrként szólították)……
1260-ban Kereztur néven említik először. Római katolikus temploma a 13. században már állott, maradványainak felhasználásával épült a mai református templom valószínűleg a 16. században, 1870-ben bővítették és felújították, ekkor épült tornya is. 1910-ben 514, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Ugocsa vármegye Tiszáninneni járásához tartozott. Ma 801 lakosából 700 (85%) a magyar.
Itt született Borbély Balázs, Rákóczi egyik kedvelt kuruc tisztje.

A település emlékhelyei, nevezetességei

SAMSUNG DIGIMAX A403

  1. ábra. A tiszakeresztúri református templom

A falu középkori temploma átépült, mai formáját 1870-ben kapta a toronnyal kibővítve (1. ábra). A templomban látható egy régi kehely, amely 1738-ból származik. A falu szülötte volt Borbély Balázs II. Rákóczi Ferenc fejedelem kedvelt ezredese. Az ezredes a rangját a tiszabecsi ütközetben vívta ki.

SAMSUNG DIGIMAX A403

  1. ábra. Az I. és a II. világháborúban elesettek tiszteletére állított emlékmű

1996-ban a honfoglalás 1100. évfordulójára egy emlékművet állítottak fel a templomkertben (2. ábra). Az emlékmű három márványtáblát is tartalmaz.Az elsőn a 16 áldozatának és annak a 13 embernek, akik a sztálinizmus áldozataivá váltak. A falu népe a következőképpen emlékezik hőseire: “Ti meghaltatok, hogy mi éljünk. Mi meghalunk, ha ti nem éltek.

  1. ábra. A millennium tiszteletére állított kopjafa

A II. világháborúban odaveszett emberek nevei vannak feltüntetve, a középsőn az I. világháborúban hősi halált elszenvedett személyek nevei olvasható, a harmadik márványtáblán a sztálini önkény áldozatainak a neve szerepel.Az államalapítás évfordulójára a református templom kertjébe Tiszakeresztúr népe 2000 októberében kopjafát állított a Magyar Millennium tiszteletére. A kopjafán Kölcsey szavai olvashatóak: “Isten álld meg a magyart” (3. ábra).

2010-ben a KMKSZ járási szervezetének közbenjárásával Tiszakeresztúr községe, egy emlékparkkal bővülhetett. A település egykori temetőjében szovjet idő alatt, több magyar síremlék is megrongálódott, a park középső részében felállított kopjafa a síremlékekre emlékeztet.