Petrikeresztúr

Oldal

 

Petrikeresztúr

petri_1
A megye északnyugati részében fekszik, Zalaegerszegtől 17 kilométerre délnyugati irányban. A község a Petri és a Keresztúr összeolvadásával keletkezett.
Népességszám 1949-ben volt a legmagasabb, 806 fő, azóta napjainkig folyamatosan csökken, jelenleg 440 fő. A községben 176 lakóház van. A lakosság korábban elsősorban a mezőgazdaságban dolgozott, de az 1950-es évektől jobbára az iparban helyezkedtek el, főleg az olajiparban. Jelenleg sem a mezőgazdaság jelenti a fő jövedelemforrást, hanem a szolgáltatás és az ipar, ahol az olajipar súlya egyre jobban csökken. A településen megközelítőleg 80 százalékos a telefonellátottság, a gázvezeték építés 2000-ben befejeződött. A csatornázás problémája továbbra is megoldatlan. A művelődési ház falán márványtábla jelzi, hogy 1810-ben itt élt Pálóczi Horváth Ádám költő, aki éppen itt gyűjtötte az Ötödfélszáz énekek címen kiadott régi verseket, dalokat köztük e község népköltészetének néhány darabját is.
Római katolikus templom (Szent Kereszt tiszteletére emelték, a feljegyzések szerint már 1275-ben volt temploma a falunak, leégett, barokk stílusban lett felújítva).
Kék túraútvonal a hegyen keresztül, el lehet jutni egészen Rádiházig ezen az útvonalon.
A petrikeresztúri, iborfiai és barlahidai gazdák szőlőterületei a községhez tartozó Pató-hegyen, Keresztúri-hegyen, Csőszi-hegyen vannak. Ez a három hegy szinte elválaszthatatlanul olvad össze, közös búcsújuk minden év június hónapjában van a pató- – A Művelődési Ház falán márványtábla jelzi, hogy hajdan itt élt Pálóczi Horváth Ádám költő, aki itt gyűjtötte az Ötödfélszáz énekek című kötetének egy részét.