Magyarkeresztúr

Oldal

 

Magyarkeresztúr

magyarMagyarkeresztúrt az 1230-as évről fennmaradt okmány említi először. A Rábaköz déli részén helyezkedik el. Az évszázadok során többször elnéptelenedett. Jelenlegi nevét 1905-ben kapta, amelyet megelőzött a Tót-Keresztúr elnevezés. A faluban két vallást hivő emberek élnek, katolikusok és evangélikusok megközelítőleg egyenlő arányban oszlanak meg. Napjainkban is mezőgazdasági földművelés és állattartás az egyik jövedelmező forrása a község lakóinak. Kisgazdaságokban általában a bogyós gyümölcsöket – málna, ribiszke – és a Rábaköz legjobban jövedelmező növényét – konzervuborkát – termelik. A mezőgazdasági termelés szövetkezeti formában folyik. 1948-ban alakult az országban először mesterséges megtermékenyítő állomás, illetve annak kísérleti telepe. Jelenleg is működik szarvasmarha, illetve sertés termékenyítő anyag előállítása, melyet az ország egész területén forgalmaznak. A településen a villany, víz, földgáz, telefonszolgáltatás szinte teljesen kiépült, hiányzik még a csatornahálózat. Ez az elkövetkező évek feladata lesz az Önkormányzatnak. Kijelölt ipari területi lehetőségekkel is rendelkezik a község. A felekezeteknek szép templomai vannak, és az Önkormányzat Helytörténeti kiállítást működtet, amely bármikor megtekinthető. A nyugodt falusi körülmények kiaknázatlan területe községünk. Több lakóingatlant vásároltak meg német és osztrák állampolgárok pihenés céljából. A lakosság szeretettel és segítőkészen fogadta őket. Nem titkolt cél a falusi turizmus kiterjesztése községünkben.

Fotómontázs a község honlapjárról