Almáskeresztúr

Oldal

 

almas_1

Oklevél először 1296-ban említi a községet Keruchur alakban: a keresztúr név arra utal, hogy a megfeszített Jézus keresztjéből egy szilánknyit itt is őriztek egy ékes szelencében.
A Török hódoltságot követően Tótkeresztúrra keresztelték, jelenlegi nevén 1902-től ismert.
Az 1700-as évek végétől németek lakták, akiket a második világháború után kitelepítettek és felvidéki magyarokat költözettek a helyükre.
A falu egykori birtokosai a Batthyány-család, a Biedermann-család és a Kammerer-család voltak.
A későbbi „Almás” előtag az Almás-patak mentét jelzi, ahol a község Árpád korában kialakulóban volt. Németek, szlovénok, horvátok majd magyarok egyaránt lakták ezt a területet, 1912-ig Tótkeresztúrként is emlegetik a valamikor igen népes, uradalmi központtal is rendelkező községet.
Az 1950-es megyerendezéssel a korábban a somogyi vármegyéhez tartozó települést a Szigetvári járás részeként Baranyához csatolták.